Oefenvoorbeeld voor een verpleeghuis/zorgcentrumOefenvoorbeeld voor een schoolOefenvoorbeeld voor een kinderdagverblijfOefenvoorbeeld van een ziekenhuis
waarom oefenen?

Om uzelf en anderen te redden
Bent u sneller dan de verstikkende rook en het vuur? Weet u hoe u op uw werk het beste kunt vluchten? Dat is vaak een hele andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen. En weet u hoe u minder mobiele mensen kan helpen weg te komen….. ? Oefen jaarlijks uw ontruimingsplan, dan weet u het echt! Klik hier voor hulpmiddelen en tips.

Omdat het verplicht is
Vanuit de Arbowet en de daaruitvolgende BHV-organisatie zijn de meeste organisaties verplicht jaarlijks een ontruiming te oefenen. Klik hier voor de wetgeving.

ontruiming oefenen? voor hulpmiddelen en tips, klik hier

“Ik zat op de rand van mijn bed, toen een van de zusters langskwam en zei dat er brand was. We zijn erg goed verzorgd. Tsja, zo'n brand vergeet je niet snel.”
Bewoonster zorgcentrum in Zwolle.

Vluchten?
Hoe wordt u gewaarschuwd?
klik hier voor een rookmelder met
10-jarige batterij.