Oefenvoorbeeld voor een verpleeghuis/zorgcentrumOefenvoorbeeld voor een schoolOefenvoorbeeld voor een kinderdagverblijfOefenvoorbeeld van een ziekenhuis
organisatie

Deze brandpreventiewekencampagne liep van 1 tot 20 oktober 2009 en werd georganiseerd door de Stichting Nationale Brandpreventieweek. De Stichting is in 1999 opgericht door een aantal organisaties om het gemeenschappelijk doel - voorlichting over brandveiligheid en - preventie zowel rechtstreeks, als via de brandweerkorpsen bij het Nederlands publiek te brengen - effectiever te realiseren.

Het bestuur van de stichting vertegenwoordigt brandveilig Nederland en bestaat uit vertegenwoordigers van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid - NIFV (voorheen Nibra), de Nederlandse Brandwonden Stichting, Stichting Consument en Veiligheid, de  Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweer.

Deze ontruimingscampagne werd mede mogelijk gemaakt door Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties, First Alert, het Nederlands Instituur voor Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Zoekt u contact met de organisatie? Klik hier

ontruiming oefenen? voor hulpmiddelen en tips, klik hier

“Ik zat op de rand van mijn bed, toen een van de zusters langskwam en zei dat er brand was. We zijn erg goed verzorgd. Tsja, zo'n brand vergeet je niet snel.”
Bewoonster zorgcentrum in Zwolle.

Vluchten?
Hoe wordt u gewaarschuwd?
klik hier voor een rookmelder met
10-jarige batterij.