Oefenvoorbeeld voor een verpleeghuis/zorgcentrumOefenvoorbeeld voor een schoolOefenvoorbeeld voor een kinderdagverblijfOefenvoorbeeld van een ziekenhuis

hulpmiddelen en tips > speciale tips en voorbeelden > kinderdagverblijven

tips ontruimingsoefening in kinderdagverblijf
 • vaak zijn de kinderen ingedeeld in groepen met aparte kleuren (bv blauw of rood), voer die kenmerken van de betreffende groepen ook door in de ontruiming;
 • denk aan het warmhouden van de kinderen bij evacuatie bij slechter weer (dekentjes, etc);
 • maak afspraken met omliggende bedrijven, scholen (directe omgeving) voor de opvang;
 • denk na over hoe om te gaan met ouders/verzorgers, die hun kind(eren) op komen halen na/tijdens een evacuatie. Hoe licht je ze in? Hoe vang je ze op? Hoe e.e.a. te registreren om ervoor te zorgen dat je ook echt weet dat je alle kinderen hebt;
 • hoe krijg je kinderen gestimuleerd om naar buiten te gaan (als ze zich bijvoorbeeld uit angst verstoppen)? De noodzaak uitleggen duurt te lang, maar stel ze een snoepje of ijsje in het vooruitzicht.
 • houdt een dagelijkse registratie bij van aanwezige kinderen (ook registreren als kinderen weer opgehaald zijn);
 • vaak wordt gewerkt met tijdelijke krachten (stagiaires). Maak duidelijk wat er van hen verwacht wordt tijdens evacuatie, laat ze meedraaien in oefencycli.
 • ga uit van het principe dat het kinderdagverblijf zelfde ontruiming dient te bewerkstelligen. De brandweer is immers pas na 8 minuten na alarmering aanwezig;
 • denk bij de indeling van de verschillende groepen na over de indeling (<2jr beneden, >2jr boven). Dit is met name van belang bij meerdere bouwlagen of bij een kinderdagverblijf gelegen boven een andere functie. Evacuatie over trappen levert ten alle tijde vertraging op;
 • mocht de brandweer tijd hebben om te helpen bij de oefening, realiseer je dan dat kleine kinderen kunnen schrikken van een brandweerkleding.

Kinderen (<2jr):

 • denk na hoe de kinderen te evacueren (karretjes, rijdende bedjes, en dergelijke) (mogelijk bedjes voorzien van wielen);
 • oefen dit (eventueel met poppen) en let met name op obstakels, drempels en dergelijke;
 • zorg voor extra dekentjes.

Kinderen (>2jr):

 • maak er een spel-element van;
 • voer de ontruiming uit in de vorm van "polonaise" of gebruik een dikker touw welke alle kinderen vast moeten pakken alvorens ze naar buiten lopen
 • elke groep kan dan bijvoorbeeld met een andere kleur werken. Aan het touw zitten bijvoorbeeld 15 rode lintjes, omdat er 15 kinderen zijn. Elk kind pakt een lintje vast. Dan is in 1 oogopslag duidelijk of je iemand mist;
 • oefen dit minimaal 1 (bij voorkeur minimaal 2) x per jaar;
 • denk na over evacuatie tijdens het "slaapuurtje", kinderen zijn niet meer mobiel en moeten mogelijk geëvacueerd worden i.p.v. zelf te kunnen lopen.

Terug naar de vorige pagina

ontruiming oefenen? voor hulpmiddelen en tips, klik hier

“Ik zat op de rand van mijn bed, toen een van de zusters langskwam en zei dat er brand was. We zijn erg goed verzorgd. Tsja, zo'n brand vergeet je niet snel.”
Bewoonster zorgcentrum in Zwolle.

Vluchten?
Hoe wordt u gewaarschuwd?
klik hier voor een rookmelder met
10-jarige batterij.